Zapraszamy dzieci, które uczęszczają na świetlicę środowiskową na zajęcia podczas wakacji od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.

Dodatkowo w ramach zajęć świetlicowych zostaną zorganizowane następujące zajęcia:
25.06.2018 warsztaty kulinarne
28.06.2018 warsztaty kulinarne
19.07.2018 wycieczka do Zimnika – ognisko z pieczeniem kiełbasy
14.08.2018 wycieczka na Matyskę
i ponadto inne atrakcyjne zajęcia.

Harmonogram zajęć wakacyjnych z j. angielskiego jest następujący:

Każda środa wakacji począwszy od 27 czerwca od godziny 8:00 do 9:30.
Każdy poniedziałek wakacji począwszy od 02 lipca od godziny 8:00 do 10:15.

Opiekunowie.