Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa w ramach działania

„Pokolenie pochylonych głów” – fonoholizm – nałogowe i niekontrolowane korzystanie  z telefonów komórkowych

Projekt zakłada:

Warsztaty dla dzieci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zajęcia skierowane są dla najmłodszych, aby jak najwcześniej uświadamiać dzieci na temat korzyści i niebezpieczeństw wynikających z używania telefonów komórkowych i tabletów.

Formy pracy:

  • 45 minutowy warsztat w postaci zabawy z dziećmi/uczniami,
  • praca grupowa w oparciu o przygotowane materiały edukacyjne,
  • praca angażująca przedszkolaka/ucznia,
  • praca z udziałem wychowawcy.

Zakładane rezultaty warsztatów:

  • dziecko/uczeń wie, co to jest telefon komórkowy/tablet oraz do jakich ciekawych zadań może być wykorzystywany,
  • dziecko/uczeń wie, co dobrego może uzyskać odpowiedzialnie korzystając, z telefonu komórkowego lub tabletu,
  • dziecko/uczeń wie, w jaki sposób ciekawie może spędzić swój wolny czas bez używania tabletu czy telefonu komórkowego,
  • dziecko/uczeń jest świadomy najważniejszych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń mobilnych,
  • dziecko/uczeń wie, w jakich sytuacjach i miejscach powinny być używane telefony komórkowe i tablety,
  • dziecko/uczeń wie, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt z rodzicami (rozmowa, dotyk, wspólny czas).

 

Każde dziecko/uczeń uczestniczący w warsztacie dostaje specjalnie przygotowane materiały edukacyjne.

 

Ponadto dzieci będą mogły wziąć udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji Dbam o Mój zasięg „Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych” www.domowykodeks.pl, który rozpoczął się 16 lutego 2018r.

 

Idea jest prosta: rodzice i ich dzieci (5-6 latkowie, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych) wspólnie spisują zasady codziennego używania mediów cyfrowych (takich jak smartfon, tablet, konsola, komputer), zaś spisane postulaty wieszają w domu w widocznych miejscach Dzieci wspólnie  z rodzicami starają się przestrzegać tego, na co się wspólnie umówili. Tylko w ten sposób możemy uczyć odpowiednich postaw z kreatywnym i świadomym korzystaniem z cyfrowych dobrodziejstw.

 

Warsztaty poprowadzą trenerzy FUNDACJI DBAM O MÓJ Z@SIĘG, która realizuje projekty edukacyjno-badawcze skierowane do różnych grup odbiorców w zakresie odpowiedniego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Badaniem zjawiska fonoholizmu zajmuje się dr Maciej Dębski prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który przeprowadza warsztaty dla uczniów i wykłady dla nauczycieli oraz rodziców.  Ich celem jest ukazanie problemów i zagrożeń, jakie niesie z sobą nałogowe i niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych oraz udzielenie wskazówek, jak sobie z tym problemem radzić. Warsztaty wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).
Warsztaty odbędą się w placówkach oświatowych. Potrwają dwa dni i poprowadzi je trzech trenerów.

Informacje: Lucyna Pawełek tel. 504 091 944 Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej”

Potrzeba przeprowadzenia warsztatów dla dzieci stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę  z zakresu uzależnień od telefonów komórkowych i tabletów. Ciągłe korzystanie z telefonów komórkowych, brak jasnych i klarownych wytycznych  w zakresie jego używania powoduje, iż w szczególności młoda osoba narażona jest na uzależnienie od telefonu komórkowego. Pomimo tego, że termin nie znajduje się jeszcze na międzynarodowych listach chorób (prace w tym zakresie wciąż trwają), istnieje pilna potrzeba oddziaływań profilaktycznych, a niekiedy terapeutycznych skierowanych do osób  w młodym wieku. Tym bardziej, że negatywne skutki związane z kompulsywnym korzystaniem z telefonu komórkowego dotyczą nie tylko zdrowia fizycznego (negatywny wpływ na funkcję wzroku i słuchu, zapalenie cieśni nadgarstka i inne), ale również stanów przemęczenia (również zmęczenia informacyjnego), niewyspania, rozproszonej uwagi. Specjaliści twierdzą ponadto, że nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego może negatywnie wpływać na poziom zadowolenia z życia, dobrostan psychiczny, umiejętność nawiązania i podtrzymania relacji z innymi, w tym z rodzicami i koleżankami/kolegami.

 

Warto podkreślić, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała uzależnienie od gier wideo oraz uzależnienie od hazardu jako formę zaburzeń psychicznych. W związku z tym, te dwie formy uzależnień mają trafić na nową listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, która ma zostać opublikowana w maju 2018r.

ŚRODA 4.04.2018r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNEJ

KLASA II  9.50 – 10.35 dr Maciej Dębski

KLASA III 10.45 – 11.30 dr Maciej Dębski

 

CZWARTEK 5.04.2018r.

 SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNEJ

 KLASA I 8.00 – 8.45 TRENER III

 PRZEDSZKOLE LEŚNA

 9.30 – 10.15 (STARSZAKI) TRENER III

10.25 – 11.10 (MALUCHY) TRENER III

11.20 – 12.00 (ŚREDNIAKI) TRENER III