Od marca 2018 roku w naszej szkole realizowany jest program autorski „Witaj szkoło- adaptacja przedszkolaka w środowisku szkolnym” prowadzony przez Panią Emilię Zuziak. Grupa przedszkolaków 5 i 6 letnich z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej w miesiącach od marca do czerwca będzie uczestniczyć zajęciach klasy III.

Zajęcia są kontynuacją innowacji pedagogicznej „Dzisiaj przedszkolak – jutro uczeń”, która prowadzona była we wcześniejszych latach.

Zajęcia skupiają swoje działania wokół adaptacji przyszłego ucznia w szkole, oraz integracji uczniów klasy trzeciej z przedszkolakami, poprzez gry i zabawy edukacyjne, sport, taniec, sztukę oraz teatr.

Pierwsze zajęcia już za nami. Dzieci poprzez gry i zabawy poznały swoje imiona i przywitały się. Następnie wysłuchały tekstu o Wielkanocy, który był wstępem do dalszej pracy. Każdy uczeń klasy III zaopiekował się przedszkolakiem, współpracując stworzyli kolorowe zajączki wielkanocne. Wesoło spędziliśmy czas. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, tym razem będą to zajęcia sportowe.