Zasady rekrutacji do Przedszkola w Leśnej

na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej informuje, że trwa nabór dzieci
do Przedszkola w Leśnej.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają deklarację  o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018 / 2019
  w terminie od dnia 26 lutego do 4 marca 2018 roku.
 2. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek w dniach 05 – 23 marca 2018 r.
  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Dokumenty można pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Leśnej w godz. 7:00 – 15:00 lub ze szkolnej strony internetowej oraz w Przedszkolu w Leśnej.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej informuje, że trwa nabór dzieci do Przedszkola w Leśnej.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018 / 2019.
 2. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek w dniach od 5 marca do 23 marca 2018 r.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat.
 4. Ponadto w terminie od dnia 06 marca 2018r. do dnia 21 marca 2018r.trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej na rok szkolny 2018/2019.