Efektywne Usługi Społeczne w Gminie Lipowa.

W Gminie Lipowa ruszył projekt pod nazwą „Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa”.
W ramach projektu prowadzona jest opieka oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-19:00. Na potrzeby realizacji zajęć udostępniono pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej w Leśnej. W ramach pracy świetlicy uczniowie mają możliwość uzyskania pomocy z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej oraz koordynator projektu pan Michał Gibas, zapraszają na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych rodziców z terenu Gminy Lipowa. Spotkanie odbędzie się we wtorek tj. 20 lutego 2018 roku o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej. Przybliżone zostaną Państwu główne założenia realizowanego projektu.