Rekrutacja

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Zapisy trwają od 13.03.2017r. do 31.03.2017r.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59).

Dokumenty

Dokumenty