Przedszkole

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2020

2020-05-14T13:34:19+02:0014 maja, 2020|Komunikaty, Przedszkole|

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej informuje, iż dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Leśnej pełniony będzie od 01.08.2020r. do 31.08.2020r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28.01.2020r. dyżur wakacyjny pełnią: 01–31.07.2020r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, 01–31.08.2020r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej. Rodzice zapisują dziecko na dyżur wakacyjny do dnia 12.06.2020r. w Przedszkolu macierzystym, tj. w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia.                                       Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego. Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola. Załączniki: 1. Karta Zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Przedszkola w [...]

Informacja dla Rodziców.  

2020-05-11T11:23:30+02:0011 maja, 2020|Komunikaty, Przedszkole|

Drodzy Rodzice! Wójt Gminy Lipowa informuje, iż z dniem 11.05.2020 r. otwiera trzy przedszkola z terenu Gminy Lipowa: Przedszkole w Twardorzeczce (w ramach ZSP w Twardorzeczce),  Przedszkole w Leśnej (w ramach ZSP w Leśnej), Przedszkole w Siennej (w ramach ZSP w Siennej). Jednocześnie informuje, iż wszyscy zainteresowani rodzice/ opiekunowie prawni dzieci cały czas mogą deklarować chęć pobytu dziecka w danym przedszkolu. W Przedszkolu w Leśnej od 11 maja 2020r. będą obowiązywać nowe zasady w czasie przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w przedszkolu dostosowane do wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi proszę się zapoznać (Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa): https://lesna.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura_bezpiecze%C5%84stwa_ZSP-w-Le%C5%9Bnej.pdf Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy [...]

Informacja Wójta Gminy Lipowa

2020-05-05T15:00:33+02:005 maja, 2020|Komunikaty, Przedszkole|

“Wójt Gminy Lipowa informuje, iż planował z dniem 06.05.2020 r. otworzyć wszystkie przedszkola z terenu Gminy Lipowa. Jednak po zasięgnięciu danych od Dyrektorów w/w placówek na temat zbyt niskiego deklarowanego naboru dzieci – termin ponownego otwarcia przedszkoli zostaje przesunięty. Wszyscy zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dzieci nadal mogą deklarować chęć pobytu dziecka w danym przedszkolu do dnia 08.05.2020 r.”

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

2020-04-30T11:38:33+02:0030 kwietnia, 2020|Komunikaty, Przedszkole|

Szanowni Państwo, w związku z informacjami rządu o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja oraz zapytaniami Państwa na w/w temat, informuję że organ prowadzący od 6 maja otwiera Przedszkola na terenie Gminy Lipowa, w tym również Przedszkole w Leśnej. W sprawie szczegółów powrotu dziecka do Przedszkola, nauczyciele prowadzący grupę będą się z Państwem kontaktować. O pozostałych szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco, proszę śledzić naszą stronę internetową. Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dla przedszkoli GIS i MZ na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja oraz https://www.gov.pl/attachment/14fee8a9-7795-44e6-9378-3167df87821a Anna Polak  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej 

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja 2020r.

2020-04-24T15:30:32+02:0024 kwietnia, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Trwające do 26 kwietnia br. czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje przedłużone do 24 maja br.  W tym czasie, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej będzie kontynuowane zdalne nauczanie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje przeprowadzenie Egzaminu ósmoklasisty w terminie od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.   MEN wyraziło nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na przeprowadzenie egzaminów w tym terminie przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa, przy maksymalnym reżimie sanitarnym. Więcej na stronie [...]

Dane kontaktowe

ul. św. Michała Archanioła 140, 34-300 Leśna

Phone: +48 33 867 10 92

Web: lesna.edu.pl

Najnowsze wpisy